Make your own free website on Tripod.com

 

DAFTAR INVENTARIS BUKU

BUKU-BUKU TEMA AHLULBAYT BERBAHASA INDONESIA

PERPUSTAKAAN RAUSYANFIKR JOGYAKARTA

Edisi Juli 2002

 

Kategori: Akidah (100)

 

No.

Judul Buku

Pengarang/Penyunting

Penerbit

Jumlah

Call Number

1.

2.

3.

4.

5.

 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

 

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

 

Akar Keimanan

Akidah Syi’ah Seri Tauhid

Belajar Mudah Ushuluddin

Berhubungan Dengan Roh

Belajar Mudah Tentang Allah SWT, Kenabian,Keadilan Ilahi,Kebangkitan…

Dialog Sunnah Syiah

Imamah dan Khilafah

Imam Mahdi Menurut Ahlussunnah

Inilah Islam

Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syiah

Islam Agama Keadilan

Jawaban Lengkap

Konsep Ulil Amri Dlm Mazhab2 Islam

Kepemimpinan Dlm Perspektif Syiah

Kehidupan yang Kekal

Kepemimpinan Islam

Ketika Bumi Diganti Dengan Bumi yg Lain

Keadilan Ilahi

Membela Para Nabi

Monoteisme

Misteri Hari Pembalasan

Manakah Jalan yang Lurus I

Manakah Jalan yang Lurus II

Manakah Jalan yang Lurus III

Mengapa Kita Mesti Mencintai Kel. Nabi

Manusia dan Takdirnya

Manusia dan Takdirnya antara free will dan determinisme

Memilih Takdir Allah

Nubuwwah antara Doktrin dan Akal

Perjuangan Menemukan Kebenaran

Pandangan Dunia Tauhid

Perjalanan-Perjalanan Akhirat

Suksesi

Syahid

Syahadah Kebangkitan & Kesaksian Syahid

Tauhid: Pandangan Dunia Alam Semesta

Tauhid dan Syirik

Ummah dan Imamah

Sunnah-Syiah dlm Ukhuwah Islamiyah

Tawassul, Tabarruk,Ziarah Kubur

Keadilan Allah:Qada dan Qadar Manusia

Tentang Dibenarkannya Syafaat dlm Islam

Akhirat dan Akal

AlQur’an Menjawab Dilema Keadilan

Syiah Ditolak Syiah Dicari

Keagungan Rasul & Keutamaan AhlulBayt

Menelusuri Alam Akhirat

Kenabian Terakhir

Keesaan Tuhan

Dialog Mazhab

Mazhab Syiah

Mencari Tuhan; Mengapa dan Bagaimana

Inilah Aqidah Islam

Biarkan Syiah Menjawab

Sayyid Ali Khamene’i

Hasan Abu Ammar

Dewan Ulama Darul Haq

Nashir Makarim Syirazi

Nashir Makarim Syirazi

 

A. Syafaruddin Al-Musawi

Murtadha Muthahhari

Hasan Abu Ammar

S.M.H. Thabathaba’i

Abdul Husain Syarafuddin

Murtadha Muthahhari

O. Hashem

Musthafa Al-Yahfufy

A.A. Sachedina

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Jawadi Amuli

Murtadha Muthahhari

Syeikh Ja’far Subhani

Muhammad Taqi Misbah

Muhsin Qara’ati

Moh. Sulaiman M. Ridwan

Moh. Sulaiman M. Ridwan

Moh. Sulaiman M. Ridwan

M.Kasim Muh.Jawad

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

 

Ja’far Subhani

M. Jawad Mughniyah

Syahidah bintul Huda

Murtadha Muthahhari

Syaikh ‘Abbas Qummi

Syed M. Baqir Shadr

Murtadha Muthahhari

Ali Syariati

Muchsin Qara’ati

Ja’far Subhani

Ali Syariati

Husein Al-Habsyi

Ja’far Subhani

Mujtaba Musawi Lari

Ja’far Subhani

M. Jawad Mughniyah

Muchsin Qara’ati

O. Hashem

HMH Alhamid Alhusaini

Syaikh Abbas bin Muh…

Murtadha Muthahhari

O. Hashem

Muqatil bin Athiyyah

S. Muhammad Al Musawi

Muhsin Qiraati

Nasir Makarim Syirazi

Ali Reza Alatas

 

Risalah Masa, Jakarta

Yys. AlMuntazhar,Jkt

Pustaka Hidayah,Bdg

Lentera Basritama,Jkt

Lentera, Jakarta

 

Mizan, Bandung

CV. Firdaus,Jakarta

Yys. Mulla Shadra,Jkt

Pustaka Hidayah,Bdg

Mizan, Bandung

Pustaka Hidayah,Bdg

YAPI Depok

YAPI Bangil

Mizan, Bandung

Pustaka Bandung

Gua Hira, Banda Aceh

Lentera, Jakarta

Mizan, Bandung

Yys. Islam Al Baqir

Lentera Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg

Yys. Safinatun Najah

Yys. Safinatun Najah

Yys. Safinatun Najah

Lentera Jakarta

Basrie Press

Muthahhari Press

 

Pustaka Hidayah

Pustaka Hidayah

Pustaka Hidayah

Yys. Muthahhari,Bdg

Pustaka Hidayah

Al Baqir Bangil

Bina Tauhid

YAPI Lampung

Firdaus Jakarta

Mizan, Bandung

Pustaka Hidayah

Al Kautsar Malang

Mizan, Bandung

Firdaus Jakarta

Pustaka Hidayah

Pustaka Hidayah

Firdaus, Jakarta

Al-Huda Jakarta

Pustaka Hidayah

Lentera Jakarta

Lentera Jakarta

Al- Huda Jakarta

Marja’.Bandung

Muthahhari Press

Cahaya Bogor

Al Huda Jakarta

Bahtera

 

 

1

2

2

2

2

 

2

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2

1

2

 

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

3

1

1

2

1

1

3

1

2

1

2

2

2

1

1

1

 

100.1  Kha  a

100.2  Ama a

100.3  Haq  b 

100.4  Syi  b

100.5  Syi  b

 

100.6  Mus  d

100.7  Mut  i

100.8  Ama  i

100.9  Tha  i

100.11  Mus  i

100.12  Mut  i

100.13  Has  j

100.14  Yah k

100.15  Sac  k

100.16  Mut k

100.17  Mut k

100.19  Amu k

100.20  Mut k

100.21  Sub  m

100.22  Mis  m

100.23  Qar  m

100.24  Rid  m

100.25  Rid  m

100.26  Rid  m

100.27  Jaw  m

100.28  Mut m

100.29  Mut m

 

100.30  Sub m

100.31  Mug n

100.32  Hud p

100.33  Mut p

100.34 Qum p

100.35 Sha s

100.36 Mut s

100.37 Sya  s

100.38  Qar  t

100.40  Sub  t

100.41  Sya  u

100.42  Hab  s

100.43  Sub t

100.44  Lar  k

100.45  Sub  t

100.46  Mug  a

100.47  Qar  t

100.48  Has  s

100.49  Hus  k

100.50 Qum m

100.51  Mut  k

100.53  Has  k

100.54  Bak  d

100.55  Mus  m

100.57  Qir  m

100.58  Syi  i

100.59  Ala  b

 

Kategori: Akhlak (101)

 

No.

Judul Buku

Pengarang/Penyunting

Penerbit

Jumlah

Call Number

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

8.

9.

 

10.

 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

 

36.

 

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

 

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

 

 

Akhlak Suci Nabi yang Ummi

Akibat Dosa

Bagaimana Membangun Kepribadian

Bagaimana Menjadi Orang Bijaksana

Bagaimana Menyukseskan Pergaulan Anda

Bimbingan Islam untuk Kehidupan

Suami Isteri

Bimbingan sikap dan Perilaku Muslim

Bimbingan Wanita dan Keluarga Islam

Do’a ; Sejak Ali Zainal Abidin hingga

Alexis Carrel

Do’a Mustajab bagi Kehidupan

Dunia –Akhirat

40 Hadis Telaah Imam Khomeini (buku 1)

40 Hadis Telaah Imam Khomeini (buku 2)

40 Hadis Telaah Imam Khomeini (buku 3)

40 Hadis Telaah Imam Khomeini (buku 4)

Gejolak Kaum Muda

Hud-Hud Rahmaniyah

Keluarga Islam

Kuliah-Kuliah Tasawuf

Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam

Lentera Ilahi

Mutiara Akhlak Nabi

Menerbitkan Cahaya Diri

Mengurai Tanda Kebesaran Allah

Menghapus Jurang Pemisah

Menjelajah Dunia Modern

Mi’raj Ruhani (buku I)

Mi’raj Ruhani (buku II)

Membaca Alam Bersama Ali bin Abi Thalib

Menjangkau Masa Depan

Menapak Jalan Spiritual

Membangun Surga dalam Rumah Tangga

Menelusuri Makna Jihad

Mengendalikan Naluri

Manusia Malaikat

Meruntuhkan Hawa Nafsu

Membangun  Ruhani

Membentuk Pribadi Menguatkan Ruhani

Meraih Cinta Ilahi

O’ Muhammadku!

Pesan Sang Imam

Penghimpun Kebahagiaan

Psikologi Islam

Pintar Mendidik Anak

Rahasia Alam Arwah

Rintihan Suci AhlulBayt Nabi

Shahifah Sajjadiyah; Gita Suci

Keluarga Nabi

70 Shalawat Pilihan

Hawa Nafsu

Hikmah-Hikmah Shalat

Do’a Kumail

Bunga Rampai Pendidikan

Do’a Khatam Al-Qur’an

Mengenal Diri

Do’a Nudbah

Muatan Cinta Ilahi

Hijrah Menuju Allah

Rahasia-Rahasia Ibadah

As-Sair wa As Suluk

Surga Rumah Tangga

Renungan-Renungan Sufistik

Rindu Rasul

Tasauf : Dulu dan Sekarang

Perceraian Salah Siapa

Jihad Akbar

Malaikat Berhaji untuk Setiap Tahun

Wasiat Sufi Imam Khomeini

Do’a-Do’a Dalam Sujud

Amalan Bulan Ramadhan

Membangun Surga dlm Rumah Tangga (2)

Do’a Puncak Pengampunan 

dan Penghambaan

Do’a Kumayl dgn terjemahan Jawa&Ind.

Etika dan Pertumbuhan Spiritual

Fadhilah Zikir dan Do’a

Belajar Sambil Bermain

Akhlak Keluarga Muhammad

Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani

Buaian Ibu di antara Surga dan Neraka

Isti’adzah;Kiat2 Menghindari Godaan Setan 

Wacana Spiritual

 

 

Murtadha Muthahhari

S. Arrasuli Al Mahallati

Khalil Al-Musawi

Khalil Al-Musawi

Khalil Al-Musawi

Ibrahim Amini

 

Al-Majlisi Al-Qummi

Husain ‘Ali Turkamani

Ali Syariati

 

Ali bin Abi Thalib

 

Imam Khomeini

Imam Khomeini

Imam Khomeini

Imam Khomeini

Nashir Makarim Syirasi

Dimitri Mahayana

Said Athtar Radhawi

Sukardi (editor)

Lembaga Darut Tauhid

Ja’far Ash-Shadiq

Syaikh Ja’far Hadi

Sayid Abas Nuruddin

Imam Ja’far Ash-Shadiq

Ay. Luthfullah Ashafi

Sayyid Hossein Nasr

Imam Khomeini

Imam Khomeini

Ali Bin Abi Thalib

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Husain Mazhahiri

Husain Mazhahiri

Husain Mazhahiri

Husain Mazhahiri

Husain Mazhahiri

 

Husain Mazhahiri

Jalaluddin Rakhmat

Jalaluddin Rakhmat

Ay. Khomeini

M.Mahdi bin A.D. Naraqi

Say. Mujtaba Musawi Lari

Husain Mazhahiri

Sayyid Hasan Abthahiy

Jalaluddin Rakhmat

Imam Ali Zainal Abidin

 

Mahmud Samiy

Muhammad Mahdi Ashify

-

Alwi Husain (editor)

-

-

Muhammad Ali Shomali

Abbas Al Qummi

Muhammad mahdi Ashify

Ibrahim Amini

Ayatullah Jawadi Amuli

Muh. Mahdi Thabathaba’i

Husain Mazhahiri

Jalaluddin Rakhmat

Jalaluddin Rakhmat

Sayyid Hossein Nasr

Ali Hus.M.Makki Al Amili

Imam Khomeini

 

Yamani (editor)

Alwi Husain

Muhammad Husain Naini

Ay. Husain Mazhahiri

Muhammad Al-Kaf (penerjemah)

Sugimin (penyunting)

Say. Mujtaba Musawi Lari

Hasan Musawa AlHusayni

Ibrahim Amini

Musa Subaiti

Sayid M. Ridhwi

Dr. Ali Qaimi

Abdul Husein Dasteghib

Murtadha Muthahhari

 

Mizan Bandung

Pustaka Hidayah,Bdg

Lentera Basritama,Jkt

Lentera Basritama,Jkt

Lentera Basritama,Jkt

Al-Bayan, Bandung

 

YAPI, Bangil

Pustaka Hidayah,Bdg

Pustaka Hidayah,Bdg

 

Yys. Fatimah, Jakarta

 

Mizan Bandung

Mizan Bandung

Mizan Bandung

Mizan Bandung

Lentera Basritama,Jkt

Klp. Studi Topika,Bdg

Risalah, Bandung

Pustaka Hidayah,Bdg

Mizan, Bandung

Mizan, Bandung

Al Huda, Jakarta

Lentera, Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg

Risalah Masa, Jkt

Mizan, Bandung

Yys. Al Jawad

Yys. Al Jawad

Pesona, Bandung

Mizan. Bandung

Pustaka Hidayah,Bdg

Cahaya, Bogor

Lentera, Jakarta

Lentera, Jakarta

Pustaka Hikmah

Lentera, Jakarta

 

Lentera, Jakarta

Rosdakarya, Bandung

Muthahhari Press

Al-Jawad Bandung

Mizan,Bandung

Pustaka Hidayah,Bdg

Lentera, Jakarta

Lentera, Jakarta

Rosdakarya, Bandung

Muthahhari Press

 

Pustaka Hidayah,Bdg

YAPI, Bangil

-

Yayasan Fatimah,Jkt

-

-

Lentera, Jakarta

Yayasan Fatimah,Jkt

Pustaka Hidayah,Bdg

Pustaka Hidayah,Bdg

Cahaya, Bogor

Lentera, Jakarta

Titian Cahaya, Cianjur

Mizan, Bandung

Rosdakarya, Bandung

Pustaka Firdaus

Lentera, Jakarta

Yayasan As-Sajjad,Jkt

 

Mizan, Bandung

Yayasan Fatimah,Jkt

Yayasan Al-Jawad,Bdg

Cahaya, Bogor

Yayasan Fatimah,Jkt

 

Yayasan RausyanFikr

Lentera, Jakarta

Al Huda, Pekalongan

Al Huda, Jakarta

Lentera, Jakarta

Lentera, Jakarta

Cahaya, Bogor

ICJ Alhuda, Jakarta

C.V. Firdaus

 

 

 

 

 

 

   2

   1

   2

   2

   2

   3

 

   1

   1

   2

 

   1

 

   2

   2

   2

   2

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   2

   1

   1

   1

   1

   1

   2

   1

   2

   3

   1

   3

   1

   1

 

   2

   2

   1

   2

   1

   2

   3

   2

   3

   1

 

   1

   2

   2

   1

   2

   1

   1

   1

   1

   2

   2

   2

   1

   3

   2

   1

   1

   2

   1

   3

   1

   1

   2

   1

 

   1

   2

   1

   2

   1

   1

   1

   1

   1

 

 

 

101.1  Mut  a

101.2  Mah a

101.3  Mus  b 

101.4  Mus  b

101.5  Mus  b

101.6  Ami  d

 

101.7  Qum b

101.8  Tur  b

101.9  Sya  d

 

101.10  Th d

 

101.11  Kho e

101.12  Kho e

101.13  Kho e

101.14  Kho e

101.16  Syi  g

101.17  Mah h

101.18  Rad  k

101.19  Suk  k

101.20  Tau k 101.21  Sha l

101.22  Had  m

101.23  Nur  m

101.24  Ash  m

101.25  Ash  m

101.26  Nas  m

101.27  Kho m

101.28  Kho m

101.29  Tha m

101.30  Mut m

101.31  Mut m

101.32  Maz m

101.33  Maz m

101.34  Maz m

101.35  Maz m

101.36  Maz m

 

101.37  Maz m

101.38  Rak  m

101.39  Rak  o

101.40  Kho p

101.41  Nar  p

101.42  Lar  p

101.43  Maz p

101.44  Abt r

101.45  Rak r

101.47  Abi  s

 

101.48  Sam t

101.50 Ash h

101.51       h

101.52  Hus d

101.53       b

101.54      d

101.55  Sho  m

101.56  Qum d

101.57   Ash  m

101.58  Ami  h

101.59  Amu r

101.60  Tha  a

101.61  Maz  s 

101.62  Rak  r

101.63  Rak  r

101.64  Nas  t

101.65  Ami  p

101.66  Kho  j

101.67  Syi  m

101.68  Yam w

101.69  Hus  d

101.70  Nai  a

101.71  Maz m

101.72  Kaf d

 

101.73  Sug d

101.74  Lar  e

101.75  Hus f

101.76  Ami b

101.77  Sub a

101.78  Rid m

101.79  Qai b

101.80  Das i

101.81  Mut w

 

 

 


Kategori: Hukum (102)

 

No.

 

Judul Buku

Pengarang/Penyunting

Penerbit

Jumlah

Call Number

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

 

Dasar-Dasar Hukum Islam;Sebuah Pengantar

Figh Imam Ja’far Shadiq

Figh Ja’far  I

Figh Lima Mazhab I

Figh Lima Mazhab, Edisi Lengkap

Figh Praktis Menurut Mazhab AhlulBayt II

Hak-Hak Wanita Dalam Islam

Hukum Perjudian Dalam Islam

Jilbab Menurut Al-Qur’an dan Sunnah

Kiat Memilih Jodoh Menurut

AlQur’an dan Sunnah 

Manakah Cara Shalat yang Benar

Nikah Mut’ah antara Halal dan Haram

Nikah Mut’ah dalam Islam;kajian Ilmiah

Pandangan  Imam Khumaini thd Hak Wanita

Prinsip2 Ijtihad Antara Sunnah dan Syi’ah

Pengantar Ushul Figh&U. Figh Perbandingan

Perkawinan dan Seks Dalam Islam

Perayaan Maulid,Khaul dan Hari Besar

Shalat Dalam Mazhab AhlulBayt

Wali Faqih:Ulama Pewaris Kenabian

Perkawinan Mut’ah dalam Perspektif Hadis..

Mengurus Jenasah

Yang Hangat dan Kontroversi dalam Figh

Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba

Pancaran Cahaya Shalat

Hukum Waris Menurut Imam Ja’far Shadiq

Shalat Nabi Menurut AhlulBayt

Figh Praktis Menurut Mazhab AhlulBayt as.

Figh Praktis Syi’ah

Risalah Figh Praktis Syi’ah

Puasa dan Zakat Fitrah

Lebih Jelas Tentang Mut’ah

Figh Praktis Menurut Mazhab AhlulBayt (3)

Bid’ah dalam Kacamata Al qur’an dan Sunnah

 

Muhsein Labib

Muh. Jawad Mughniyah

Muh. Jawad Mughniyah

Muh. Jawad Mughniyah

Muh. Jawad Mughniyah

Hasan Musawa (editor)

Murtadha Muthahhari

Sayyid Muhammad Suhufi

Husein Shahab

Ibrahim Amini

 

M. Sulaiman Marz.Ridwan

M. lKadzimi Al Quzwayni

Ja’far Murtadha Al Amili

Zahra Mustafawi

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Sayyid Muh. Ridhwi

Ja’far Murtadha Al-Amily

Hidayatullah Hus.Habsyi

Ali Mishkini

Murtadha Muthahhari

-

Ja’far Subhanu

Murtadha Muthahhari

Muhsin Qira’ati

Muhammad Abu Zuhrah

Abu Zahra

Hasan Musawa (editor)

Hasan Abu Ammar (edit.)

Ayatullah Bahjat

Khomeini&Ali Khamenei

Sachiko Murata

Hasan Musawa (editor)

Team Al-Balagh

Yys. AlKautsar,Mlg

Lentera Basritama,Jkt

Lentera, Jakarta

Basrie Press

Lentera Basritama

Al Hadi, Pekalongan

Lentera Basritama

YAPI, Jakarta

Mizan, Bandung

Mizan, Bandung

 

Yys. Safinatun Najah

Yys.As-Sajjad,Jakarta

Yys.As-Sajjad,Jakarta

YPI Al Khairat,Bekasi

Pustaka Hidayah,Bdg

Pustaka Hidayah,Bdg

Lentera, Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg

Al-Baqir, Bangil

Risalah Masa

Lentera, Jakarta

 

Lentera, Jakarta

Pustaka Hidayah, Bdg

Pustaka Hidayah, Bdg

 

Kota Ilmu, Bandung

Al Hadi Pekalongan

Yys. AlMuntadzar,Jkt

Yys.Al-Ishlah,Mks

Al-Jawad, Bandung

Raja Grafindo Persada

Alhuda, Pekalongan

Al Huda, Jakarta

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    1

    3 

    2

   

    1

    1

    3

    2

    1

    1

    1

    1

    2   

    1

    1

    1

    2

    2  

    1

    2

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

 

102.1    Lab d

102.2    Mug f 

102.3    Mug f

102.4    Mug f

102.5    Mug f

102.6    Kho f

102.7    Mut h

102.8    Suh h

102.9    Sha  j

102.10  Ami k

 

102.11  Rid m

102.12  Quz n

102.13  Ami n

102.14  Mus p

102.15  Mut p

102.16  Mut p

102.17  Rid p

102.18  Ami p

102.19  Hab s

102.20  Mis w

102.21  Mut p

102.22          m

102.23   Sub y

102.24   Mut p

102.28   Qir  p

102.29   Zuh h

102.30  Zah s

102.31  Mus f

102.32  Amm f

102.33  Bah f  

102.34  Kho p

102.35  Mur  l

102.37  Mus  f

102.38  Bal  b

 

 

 

 

Kategori: Falsafah (103)

 

No.

 

Judul Buku

Pengarang/Penyunting

Penerbit

Jumlah

Call Number

 

1.

2.

 

3.

 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

 

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

 

 

 

Agama vs Agama

Ceramah-Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan Kehidupan : (Buku I)

Ceramah-Ceramah: Seputar Persoalan Penting Agama dan Kehidupan (buku II)

Dunia Wanita dalam Islam

Etika Seksual dalam Islam

Falsafah Kenabian

Falsafah Pergerakan Islam

Falsafatuna

Filsafat Sains Menurut Al-Qur’an

Filsafat Shadra

Fitrah

Gerakan Islam Sebuah Analisis

Haji

Hikmah Islam

Hijab : Gaya Hidup

Hikmah, Sejarah Wahyu dan Kenabian

Humanisme:Antara Islam dan mazhab Barat

Ideologi Kaum Intelektual

Islam, Mazhab Pemikiran dan Aksi

Islam Agama Protes

Islam Tradisi di tengah Kancah Dunia Modern

Islam Agama Rasional

Kota Berbenteng 7

Kebebasan Berpikir dan Berpendapat

Kritik Islam Terhadap Materialisme

Kearifan Puncak

Kedudukan Ilmu dalam Al-Qur’an

Manusia Masa Kini dan Problem Sosial

Mereka Bertanya Ali Menjawab

Menyingkap Rahasia Haji

Menguak Masa Depan Umat Manusia

Mengungkap Rahasia Mimpi

Mutiara Nahjul Balaghah

Manusia Seutuhnya

Masyarakat dan Sejarah

Menelusuri Rahasia Hidup

Melawan Hegemoni Barat

Membangun Masa Depan Islam

Nahjul Balaghah

Neraca Kebenaran dan Kebatilan

Pandangan Hidup Muslim

Panji Syahadah : Tafsir Baru Islam Sebuah Pandangan Sosiologis

Pengantar Menuju Logika

Paradigma Kaum Tertindas

Para Pemimpin Mustadha’afin

Puncak Kefasihan Nahjul Balaghah

Sains dan Peradaban dalam Islam

Spiritualitas dan Seni Islam

Sistem Politik Islam : Sebuah Pengantar

Semangat Pemikiran Islam

150 Mutiara Hikmah Ali

Seri Pemikiran Muthahhari

Tugas Cendikiawan Muslim

Tatanan Masyarakat Islam

Tujuan Hidup

Wanita di Mata dan Hati Rasulullah

Perspektif Al Qur’an Ttg Manusia dan Agama

Ringkasan Logika Muslim

Islam dan Tantangan Zaman

Wanita dan Hijab

Islam dan Kebahagiaan Manusia

Dasar2 Pemikiran Filsafat Islam

Prinsip-Prinsip Islam Dalam Al-Qur’an

Islam dan Logika Kekuatan

Falsafah Akhlak

Ilmu Hudhuri

Filsafat Hikmah

Menyingkap Rahasia Kehidupan

Mengenal Epistemologi

Pengetahuan dan Kesucian

Manusia dan Alam Semesta

Gulistan, Taman Kearifan dari Timur

 

 

 

 

 

Dr. Ali Syariati

Murtadha Muthahhari

 

Murtadha Muthahhari

 

Muh. Husein Fadlullah

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Muhammad Baqir Shadr

Mahdi Ghulsyani

Fazlur Rahman

Murtadha Muthahhari

A.Ezzati

Ali Syariati

S.M.H. Thabathaba’i

Murtadha Muthahhari

Bahesty dan Bahonar

Ali Syariati

Ali Syariati

Ali Syariati

Ali Syariati

Seyyed Hossein Nasr

Mehdi Khorasani

Fakhruddin Hijazi

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Mulla Shadra

Muhammad Suhufi

Muh. Baqir Shadr

Muh Ridha AlHakimi

Abd. Al Jawad Al Amuli

Murtadha Muthahhari

Imam Ja’far Shadiq

Ali bin Abi Thalib

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

M.Deden Ridwan (edit.)

Ali Syariati

Ali bin Abi Thalib

Murtadha Muthahhari

SMH Bahesti

Ali Syariati

 

Murtadha Muthahhari

Ali Syariati

Ali Syariati

Ali bin Abi Thalib

Seyyed Hossein Nasr

Seyyed Hossein Nasr

Sayyid Muh.Baqir Shadr

Murtadha Muthahhari

Ali Jundi, et.al

Murtadha Muthahhari

Ali Syariati

S.M.H. Thabathaba’i

M.T. Ja’fari

Ali Syariati

Murtadha Muthahhari

Hasan Abu Ammar

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Bahesti dan Bahonar

Bahesti dan Bahonar

Muh. Husein Fadlullah

Murtadha Muthahhari

 

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Seyyed Hossein Nasr

Murtadha Muthahhari

Sheikh Musliuddin Sa’di Shirazi

 

Muthahhari paperbacks

Lentera Basritama, Jkt

 

Lentera Basritama, Jkt

 

Lentera Basritama, Jkt

Lentera Basritama, Jkt

Pustaka Hidayah,Bdg

Amanah Press

Mizan, Bandung

Mizan, Bandung

Pustaka,Bandung

Lentera Basritama, Jkt

Pustaka Hidayah,Bdg

Pustaka,Bandung

Mizan, Bandung

Mizan, Bandung

Risalah Masa, Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg Mizan, Bandung

Mizan, Bandung

Pustaka Hidayah,Bdg

Pustaka,Bandung

Mizan, Bandung

YAPI, Jakarta

Risalah Masa, Jakarta

Alhuda, Jakarta

Pustaka Pelajar, Jogja.

YAPI, Jakarta

Pustaka, Bandung

AlJawad, Bandung

Nirmalia Brothers

Pustaka Hidayah,Bdg

Lentera, Jakarta

Mizan, Bandung

YAPI,Bangil

Mizan, Bandung

Ramadhani, Solo

Lentera, Jakarta

Mizan, Bandung

YAPI, Lampung

Cahaya, Bogor

Rosdakarya

Shalahuddin Press

 

YAPI, Bangil

Al Huda, Jakarta

Muthahhari Paperbacks

Lentera, Jakarta

Pustaka, Bandung

Mizan, Bandung

Lentera, Jakarta

YAPI, Jakarta

Pustaka Progressif,Sby

Mizan, Bandung

Raja Grafindo Persada

YAPI,Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg

Risalah Masa, Jakarta

Mizan, Bandung

Muntazhar,Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg

Lentera, Jakarta

Rosdakarya,Bandung

Risalah Masa,Jakarta

Risalah Masa,Jakarta

Mizan, Bandung

Pustaka Hidayah,Bdg

 

Mizan, Bandung

RISMA,Jakarta

Lentera, Jakarta

Pustaka Pelajar,Jogja

Lentera,Jakarta

Navila, Jogyakarta

 

  

   1

   2

 

   2

  

   2

   1

   1

   2

   2

   1

   2 

   2

   1

   2

   1

   2

   1

   1

   2

   2

   1

   1

   1

   1

   1

   2

   2

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   2

   2

   1

   2

   1

   1

 

   1

   3

   3

   3

   1

   1

   2

   1

   2

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   2

   1

   2

   1

   1

   1

   2

   2

   1

   1

   2

   1

   2

   1

 

 

 

103.1    Sya a

103.2    Mut c

 

103.3    Mut c

 

103.4    Fad d

103.5    Mut e 103.6    Mut f

103.7    Mut f

103.8    Sha f

103.9   Ghu f

103.10  Rah f 

103.11  Mut f

103.12  Ezz g

103.13  Sya h

103.14  Tha h

103.15  Mut h

103.16  Bah  h

103.17  Sya h

103.18  Sya  i

103.20  Sya  i

103.21  Sya  i

103.22  Nas i

103.23  Kho i

103.24  Hij k

103.25  Mut k

103.26  Mut k

103.27  Sha k

103.28  Shu k

103.29  Sha m

103.30  Hak m

103.31 Amu m

103.32  Mut m

103.33  Sha m

103.34  Tha m

103.35  Mut m

103.36  Mut m

103.37  Mut m

103.38  Rid  m

103.39  Sya  m

103.40  Tha n

103.41  Mut n

103.42  Bah  p

103.43  Sya  p

 

103.44  Mut p

103.45  Sya  p

103.46  Sya  p

103.47  Tha p

103.48  Nas s

103.49  Nas s

103.50  Sha s

103.51  Mut  s

103.52  Jun  s

103.53  Mut  s

103.54  Sya  t

103.55  Tha t

103.56  Jaf  t

103.57  Sya  w

103.59  Mut  p

103.60  Ama r

103.61  Mut  i

10363  Mut  w

103.64  Mut i

103.65  Bah d 

103.66  Bah p

103.67  Fad i

103.68  Mut f

103.69  Yaz i

103.70  Mut f

103.71  Mut m

103.72  Mut m

103.73  Nas p

103.75  Mut m

103.76  Shi  g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Sejarah (104)

 

No.

 

Judul Buku

Pengarang/Penyunting

Penerbit

Jumlah

Call Number

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

 

34.

35.

36.

 

 

 

 

Akhirnya Kutemukan Kebenaran

Al Milal Wan Nihal

Ar Risalah

Asyura Dalam Perspektif Islam

Al Husain : Merajut Sahara Karbala

Al Husain bin Ali

Badai Pembalasan

Dinamika Revolusi Islam Iran

Derita Putri-Putri Nabi

Dari Saqifah sampai Imamah

Islam Syi’ah: Asal Usul dan Perkembangannya

Jejak-Jejak Ruhani

Kasyful Asrar Imam Khomeini

Kisah Sejuta Hikmah

Mi’raj Nabi

Menuju Pemerintahan Ideal :Surat Politik

Imam Ali

Musnad Fatimah Az Zahra

Nabi Saaw Bermuka Manis

Prahara di Nainawa

Perjalanan Terakhir Syah I

Rasulullah SAW:Sejak Hijrah hingga Wafat

Sirah Muhammad Rasulullah

Saqifah

Syiah : Rasionalisme dalam Islam

Terjemahan Teks Khutbah Ghadir Khum

Sekilas Ttg Kehidupan Nabi Muhammad Saw

Abdullah bin Saba dalam Polemik

Orang-Orang Bijak

Nabi Muhammad Manusia Sempurna

Perjalanan Terakhir Syah (buku II)

Sejarah dalam Perspektif Al-Qur’an

Darah dan Air Mata

14 Manusia Suci

 

Kebenaran yang Hilang

Tragedi Penindasan Keluarga Nabi SAW

Kenalilah Kebenaran dari Ahlinya 

 

Dr.M. AlTijani Al Samawi

Ja’far Subhani

Ja’far Subhani

Abdul Wahab Al Kasyi

Muhsein Labib

HMH AlHamid AlHusaini

Muhsein Labib

M. Riza Sihbudi

M. Hasyim Assegaf

S.M.H. Jafri

S.M.H. Thabathaba’i

Murtadha Muthahhari

Ibrahim Ad-Dasuki Syata

Murtadha Muthahhari

Nasir Makarim Syirazi

Ali bin Abi Thalib

 

Jalaluddin As Suyuti

Husein Al Habsyi

Muhsin Labib

William Shawcross

Ali Syariati

M.Fuad Hashem

O. Hashem

Abu Bakar Aceh

Panitia Iedul Ghadier

Talip A.L.P

M. Hashem

Murtadha Muthahhari

Syeh Mahdi Ayatullahi

William Shawcross

M. Baqir Shadr

O. Hashem

Yudi Nur Rahman Saefuddin (editor)

Sye. Mu’tashim Sy.Ahmad

Al Balagh Foundation

Abu Ali Al-Fadhl Ibn Al hasan Ibn Al Fadhl At-Tabrisi

 

 

Pustaka Pelita, Bdg

Al Hadi, Pekalongan

Lentera Basritama, Jkt

Yys. Al Baqir,Bangil

Yys. Al Baqir,Bangil

Toha Putra,Semarang

Yys. Al Baqir,Bangil

Pustaka Hidayah,Bdg

Rosdakarya,Bandung

Pustaka Hidayah,Bdg

Pustaka Utama Grafiti

Pustaka Hidayah,Bdg

Yys. As Sajjad,Jkt

Pustaka Hidayah,Bdg

YAPI,Jakarta

Bayt Al Hikmah ,Jkt

 

Pustaka Firdaus,Jkt

Firdaus,Jakarta

Yys. Ulul Albab,Aceh

Pustaka Utama Grafiti

Pustaka Hidayah,Bdg

Mizan, Bandung

YAPI, Jakarta

Ramadhani, Solo

Pa. Id Ghadier 1415H

Islm. Research Inst,Jkt

YAPI, Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg

Al Huda Jakarta

Pustaka Utama Grafiti

Pustaka Hidayah,Bdg

Al Huda Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg

 

Sahib Zaman

Yys. Fatimah, Jakarta

Lentera, Jakarta

 

   7

   1

   2

   1

   1

   2

   1

   1

   1

   2

   1

   1

   3

   1

   1

   1

  

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   5

   1

   2

   2

   2

   1

   3

   1

   1

   2

   1

  

   1

   2

   1

  

 

104.1    Sam a

104.2    Sub a

104.3    Sub a

104.4    Kas a 

104.5    Lab m

104.6    Hus a

104.7    Lab b

104.8    Sih d

104.9    Ass d

104.10  Jaf d 

104.11  Tha  i

104.12  Mut j

104.13  Sya k

104.14  Mut k

104.16  Syi m

104.17  Tha m

 

104.18  Suy m

104.19  Hab m

104.20  Lab p

104.21  Sha p

104.22  Sya r

104.23  Has s

104.24   Has s

104.25   Ace s

104.26  Pan t

104.27  Tal s

104.28  Has a

104.29  Mut o

104.30  Aya n

104.31   Sha p

104.32  Sha s

104.33  Has d

104.34  Sae e

 

104.35  Ahm k

104.36  Fou t

104.37  Tha k

 

 

 

Kategori: Biografi (105)

 

No.

 

Judul Buku

Pengarang/Penyunting

Penerbit

  Jumlah

Call Number

1.

2.

3.

 

4.

 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

11.

 

12.

 

13.

14.

15.

16.

17.

 

18.

 

19.

20.

21.

22.

 

23.

24.

25.

26.

 

 

Abu Dzar : Suara Parau

Ali bin Abi Thalib di Hadapan Kawan&lawan

Fatimah Az Zahra Wanita Teladan

Sepanjang Masa

Imam Khumaini;Pandangan, Hidup dan Perjuangan

Imam Mahdi : Figur Keadilan

Keluarga yang Disucikan Allah

Muhammad Hamba Allah

Misteri Kehidupan Fatimah Az Zahra

Mata Air Kecemerlangan

Para Pemuka AhlulBayt Nabi : Imam Musa

Al Kadzim as, Imam Ali ar Ridha as

Para Pemuka AhlulBayt Nabi : Imam Hasan

Al Askari as, Imam Muhammad Al Mahdi as.

Para Pemuka AhlulBayt Nabi : Imam Husein

Bin Ali as, Imam Ali Zainal Abidin as.

Para Perintis Zaman Baru Islam

Sekilas Tentang Imam Khomeini

Teladan Suci Keluarga Nabi

Umar bin Khattab dalam Perbincangan

Fatimah Az Zahra : Pribadi Agung Putri Rasulullah SAW

Keutamaan Fatimah Ketegaran Zainab dan Keimanan Abu Thalib

Menyegarkan Islam

Ulama Sufi, dan Pemimpin Umat

Suara Keadilan

Para Pemuka AhlulBayt Nabi : Imam Al

Jawad

Biografi Politik Imam Khomeini

Karakter Agung Ali bin Abi Thalib

Apa dan Siapa Imam Mahdi

Menapak Jalan Suci Sang Puteri Makkah

 

 

Dr. Ali Syariati

Murtadha Muthahhari

Ibrahim Amini

 

Pa. Haul Imam Khomeini

 

Husain Mazhahiri

Husein Alwi

Seyyed Hossein Nasr

Hashemi Rafsanjani,et al

Hamid Algar

Ali Muhammad Ali

 

Ali Muhammad Ali

 

Ali Muhammad Ali

 

Ali Rahnema (editor)

Kedubes Iran

Muhammad Ali Shabban

Haidar Barong

Ali Syariati

 

Abdul Husain Syarafuddin Al Musawi

Chibli Mallat

Muhammad Al Baqir

George Jordac

Ali Muhammad Ali

 

Risa Sihbudi

Murtadha Muthahhari

Muh.Baqir Shadr, et.al

Sayyid A.A. Razwy

 

Muthahhari paperbacks

Basrie Press

Lentera Basritama, Jkt

Mizan, Bandung

Pa. Haul Imam Khomeini

Lentera, Jakarta

Lentera, Jakarta

Rajawali, Jakarta

Mizan, Bandung

Mizan, Bandung

Pustaka Hidayah,Bdg

 

Pustaka Hidayah,Bdg

 

Pustaka Hidayah,Bdg

 

Mizan, Bandung

Kedubes Iran

Al Bayan, Bandung

Cipta Persada Indonesia

Yys. Fatimah, Jakarta

 

Pustaka Hidayah

 

Mizan, Bandung

Mizan, Bandung

Lentera, Jakarta

Pustaka Hidayah, Bdg

 

Gramedia dan ISMES

Pustaka Zahra

C.V. Rima

Lentera, Jakarta

   2

   2

   4

  

   3

  

   2

   5

   2

   1

   2 

   2

  

   1

  

   1

  

   2

   3

   3

   1

   2

 

   1

  

   1

   2

   2

   1

 

   2

   1

   1

   1 

105.1    Sya a

105.2    Mut a

105.3    Ami f

 

105.4    Pan i

 

105.5    Maz i 105.6    Alw k

105.7    Nas m

105.8    Raf m

105.9    Alg m

105.10  Ali  p

 

105.11  Ali  p

 

105.12  Ali  p

 

105.13  R ah p

105.14  Ira s

105.15  Sha  t

105.16  Bar  t

105.17  Sya f

 

105.18  Mus k

 

105.19  Mal m

105.20  Baq u

105.21  Jor  s

105.23   Ali  p

 

105.24   Sih b

105.25   Mut k

105.26   Tha a

105.27  Raz m

 

 

 

 


 

Kategori: Sosial-Masyarakat (106)

 

No.

 

Judul Buku

Pengarang/Penyunting

Penerbit

Jumlah

Call Number

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

 

Catatan kang Jalal

Eksistensi Palestina di Mata Teheran

dan Washington

Gerbang Kebangkitan

Iran Pasca Revolusi

Islam Aktual

Keadilan Sosial

Membangun Dialog Antar Peradaban

Membina Kerukunan Muslim

Rekayasa Sosial

Syiah dan Politik di Indonesia

Reaksi Politik Sunni dan Syiah

Polemik Sunnah-Syiah Sebuah Rekayasa

Jalaluddin Rakhmat Menjawab

Soal-Soal Kontemporer

Reformasi Sufistik

Islam dan Nestapa Dunia Modern

Islam Alternatif

Marxisme dan Agama

Budaya yang Terkoyak

Khutbah-Khutbah di Amerika

Revolusi Iran

 

 

 

 

Jalaluddin Rakhmat

Risa Sihbudi

 

Kalim Siddqui,et al

Syafiq Basri

Jalaluddin Rakhmat

Hashemi Rafsanjani

Muhammad Khatami

Sayyid Mujtaba AlRidhawi

Jalaluddin Rakhmat

Tim LIPI

Hamid Enayat

Izzuddin Ibrahim

Jalaluddin Rakhmat

 

Jalaluddin Rakhmat

Seyyed Hossein Nasr

Jalaluddin Rakhmat

O.Hashem

Mujtaba lari

Jalaluddin Rakhmat

Nasir Tamara

 

 

 

 

 

Rosdakarya, Bandung

Mizan Bandung

 

Shalahuddin Press

Pustaka Sinar Harapan

Mizan, Bandung

Penerbit Nuansa,Bdg

Mizan, Bandung

Dunia Pustaka Jaya,Jkt

Rosdakarya, Bandung

Mizan, Bandung

Pustaka, Bandung

YAPI, Bangil

Mizan,Bandung

 

Pustaka Hidayah,Bdg

Pustaka, Bandung

Mizan,Bdg

Pustaka, Bandung

ICJ Alhuda

Rosdakarya, Bandung

Sinar Harapan

 

   1

   1

  

   1

   1

   1

   2

   2

   1

   1 

   2

   1

   1

   1

  

   1

   1

   1

   1

   3

   1  

   2

  

  

 

106.1    Rak  c

106.2    Sih  e 

 

106.3    Sid  g

106.4    Bas i

106.5    Rak i

106.6    Raf k

106.7    Kha m

106.8    Rid m

106.9    Rak  r

106.10  Lip s

106.11  Ena r

106.12  Ibr p

106.13  R ak j

 

106.14  Rak r

106.15  Nas i

106.16  Rak i

106.17  Has m

106.18  Lar b

106.19  Rak  k

106.20  Tam r

 

 

 

 

 

 

Kategori: Al-Qur’an (107)

 

No.

 

Judul Buku

Pengarang/Penyunting

Penerbit

Jumlah

Call Number

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

 

Jantung Al-Qu’an

Jiwa AlQur’an

Keagungan Ayat Kursi 

Metodologi Dakwah Dalam AlQur’an

Mengungkap Rahasia Al-Qur’an

Pelajaran-Pelajaran Penting  dari AlQur’an I

Pelajaran-Pelajaran Penting  dari AlQur’an II

Pelita Al-Qur’an

Rahasia Basmalah dan Hamdalah

Tafsir Al- Mizan:Ayat-Ayat Kepemimpinan

Tafsir Al-Mizan : Surat Al-Fatihah

Tafsir Sufi Al Fatihah

Tafsir Bil Ma’tsur

Tafsir Nuur Tsaqalain

Tafsir Surat Yasin

Tafsir Surat-Surat Pilihan

Tafsir Al-Amtsal

Al-Qur’an dan Rahasia Angka-Angka

Cahaya Al-Qur’an

Taman Al-Qur’an

Menolak Isu Perubahan Al-Qur’an 

Syekh Fadlullah Hairi

Syekh Fadlullah Hairi

Muhammad Taqi Falsafi

Muh. Husein Fadlullah

Muh. Husein Thabathaba’i

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari

Syekh Fadlullah Haeri

Imam Khomeini

S.M.H. Thabathaba’i

S.M.H. Thabathaba’i

Jalaluddin Rakhmat

Jalaluddin Rakhmat

Ali Umar Al-Habsyi

A. Madhahiri

Murtadha Muthahhari

Nashir Makarim Syirazi

Abu Zahra An-Najdiy

Syekh Fadlullah Haeri

Fadlullah Haeri

Syaikh Rasul Ja’farian

 

 

 

 

Serambi, Jakarta

Serambi, Jakarta

Pustaka Hidayah,Jkt

Lentera, Jakarta

Mizan, Bandung

Lentera, Jakarta

Lentera, Jakarta

Serambi Ilmu Semesta

Mizan, Bandung

Firdaus, Jakarta

Firdaus, Jakarta

Rosdakarya, Bandung

Rosdakarya, Bandung

Al-Baqir, Bangil

Hudan Press,Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg

Gerbang Ilmu Press

Pustaka Hidayah,Bdg

Serambi, Jakarta

Serambi, Jakarta

Pustaka Hidayah,Bdg

 

 

 

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   2  

   2

   1

   1

   3

   1

   2

   2

   3

   1

   1

   1

   1

  

 

107.1    Hai  j

107.2    Hai  j

107.3    Fal  k

107.4    Fad  m

107.5    Tha m

107.6    Mut  p

107.7    Mut  p

107.8    Hai  p

107.9    Kho  r

107.10  Tha  t

107.11  Tha  t

107.12  Rak  t

107.13  R ak t

107.14  Hab m

107.15  Maz  t

107.16  Mut  t

107.18  Syi  t

107.19  Naj a

107.20  Hae c

107.21  Hae t

107.22  Jaf  m

 

 

 

 

 

Kategori: Hadis (108)

 

No.

 

Judul Buku

Pengarang/Penyunting

Penerbit

Jumlah

Call Number

 

 1.

 

 

 2.

 3.

 4.

 

 

 

Akal Dalam Hadis Al-Kafi

 

 

Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi

60 Hadis Keutamaan AhlulBayt

560 Hadis dari 14 Manusia Suci

 

Abi Ja’far Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq Al-Kulayni Al Razi

O.Hashem

Jalaluddin Al-Suyuthi

Fatih Guven

 

 

YAPI, Bangil

 

 

Mizan Bandung

Yys. AlKautsar,Mlg

Al-Baqir, Bangil

 

   2

 

 

   1

   1

   2

  

  

  

 

 

108.1   Raz  a

 

 

108.2   Has  b 

108.3    Suy  e

108.4   Guv l